Oferta

Previous

Utrzymanie w czystości urządzeń biurowych – to ochrona zdrowia pracowników podczas pracy. Kierując się powyższą maksymą i opierając się na Dyrektywie R.E.89/391/EWG oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Nasza specjalnośc to:

  • czyszczenie monitorów
  • czyszczenie telefonów
  • czyszczenie komputerów
  • czyszczenie drukarek
  • czyszczenie innych urządzeń peryferyjnych
  • dezynfekcja słuchawek telefonicznych
  • dezynfekcja faksów
  • dezynfekcja klawiatur komputerowych


Nieczyszczony sprzęt jest siedliskiem kurzu, bakterii chorobotwórczych, wirusów, grzybów wpływając bezpośrednio na zdrowie pracowników oraz sprawność techniczną sprzętu (przegrzewanie podzespołów, słaba widoczność na monitorze, niesprawne klawisze ,rozpraszający się pył tonerów).

Wykonując powyższe usługi profesjonalnie preparatami specjalistycznymi  przeznaczonymi do tego typu usług, zapewnimy Państwu bezpieczne, przyjazne i zdrowe warunki w miejscu wykonywania pracy .

Przeprowadzone badania naukowe, wykazały wysoki stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni  urządzeń (bakterie, wirusy).

Czysty sprzęt to miłe otoczenie wpływające na jakośc wykonywanej pracy. Oszczędność energii elektrycznej to wynik mniejszego jej zużycia na chłodzenie urządzeń  (kożuch z kurzu blokuje chłodzenie i powoduje awarie).

Istniejące przekonanie pracodawcy, iż należy dbać o higienę w miejscu pracy to podjęcie przeciwdziałań zaniedbaniom w kierunku utrzymania sprzętu w należytej czystości.

Referencje firm, dla których wykonane przez nas usługi osiągnęły wysoki stopień zadowolenia do wglądu na życzenie zamawiającego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.